Cargill en Delta Cycling Rotterdam geven het goede voorbeeld. We brengen de wijk als aanjager in beweging.

Geloofwaardigheid:
Door zelf de ‘Fiets naar je Werk-dag’ te initiëren en instructie richting leveranciers te geven laat Cargill zien zelf het thema te omarmen.

Wat gaan we doen?
Stap 1: Buurt betrekken
Stap 2: Projecten in kaart brengen en uitvoeren
Stap 3: Evaluatie en doorpakken

Doelstelling
Korte termijn: Op een zichtbare wijze én met partners het fietsen in Katendracht toegankelijker en veiliger maken.

Lange termijn: In een duurzame relatie tussen Katendrechts grootste bedrijf en Rotterdams eigen wielrenteam om samen een showcase zijn voor de hele stad. Samen maken we Katendrecht veiliger.