AA drink

Delta Cycling Rotterdam ontwikkelt diensten en ontplooit activiteiten waardoor de fietsgemeenschap kan groeien.

Bij Delta Cycling Rotterdam geloven wij dat samen bewegen tot bestendige groei leidt. Wij willen burgers en bedrijven helpen om in beweging te blijven en samen te groeien. Als individu. Voor de jeugd. Als maatschappij. Als fietsgemeenschap. Delta Cycling Rotterdam zet hiervoor de fiets in als verbindende schakel. Op weg naar een mobiel en sportief Rotterdam om trots op te zijn.

Bij Delta Cycling Rotterdam geloven wij dat samen bewegen tot bestendige groei leidt. Wij willen burgers en bedrijven helpen om in beweging te blijven en samen te groeien. Als individu. Voor de jeugd. Als maatschappij. Als fietsgemeenschap.


https://www.aa-drink.com/